Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning är nått du har lärt dig med hjälp av erfarenhet och det kan både vara positivt och negativt beroende på hur du använder det. Om du en gång är med om att någon har gått ut bakom en buske och du var nära att köra på den då lär du dig att det kan komma ut människor bakom buskar och är mer beredd och tar det lite lugnare när du passerar buskar som skymmer sikten och då blir det positivt. Åker du över en övergånställe varje det kommer aldrig någon dör så du börjar slava med att kolla när du passerar där och plötsligt en morgon så kommer det någon och går över där och du kör på den personen så blir det negativt.