Intro

Väjningsregler

Väjningsregler är regler som talar om för dig vem som ska åka först i trafiken, det finns väjningsgrundregler, väjningsskyltar, ljussignaler och polisen. Det är viktigt att lära sig vilken som går först man kan tänka sig som en pyramid det polisen kommer först sedan ljussignaler efter den väjningsregler och sist grundväjningsreler. exmpel på detta är om ljussignalen lyser rött men poliser visar med tecken att du ska köra så ska du köra för att polisen går före. men om ljussignalen lyser grönt och en stopplikt sitter under så får du köra utan att stanna eftersom ljusignalen går före skylten och om det inte finns varken polis ljussignal eller skylt så gäller grundregler.