Syn & hörsel

Syn

Synen är ju det ni använder mest när vi kör, för att kunna bedöma olika situationister vilken hastighet vi ska ha och för att se vilka vi ska släppa före.

Periferiseendet är ju det som ni har åt sidorna av ert synfält, man kan se om det är något som rör sig på sidorna med hjälp av periferiseendet men det är inte så tydligt utan det behöver ni ha ert direktseende. För det ni ser i Periferiseendet är mycket suddigare ni kan se former och färger men det är väldigt svårt att se vad det är.

Direktseende ser ni mycket tydligare med men det är bara en liten punkt av ert synfält så ni måste hela tiden flytta runt det och det är därför som det är viktigt att ni rör mycket på blicken. Ett exempel kan vara att ni ser att det rör sig något i ert periferiseende då måste ni flytta dit ert direktseende för att veta vad det är ni har sett.

Tunnelseende är att det blir mycket suddigare runtomkring dig alltså att periferiseendet blir sämre och suddigare det känsla är att du ser som in i en tunnel. Detta gör ju att du kommer se sämre från sidorna, och beror oftast på att du kör snabbare än vad du hinner med eller att  du är nervös och kanske spänner dig. 

Hörsel

Hörseln använder vi mycket när vi kör bil, vi använder den för att lyssna på bilen dels för om det kan vara nått fel på den och för att höra när man ska växla hur mycket man gasar också vidare. Vi använder den också för att lyssna efter faror till exempel ambulanser, poliser och brandbilar men det kan ju också vara om någon tutar på oss för att varna oss för något. Desto oerfarnare förare du är desto viktigare är det att du använder alla dina sinnen för att hjälpa men även erfarna förare ska ta hjälp av alla sina sinnen för att undvika olyckor