Bränsle & el

Fossilt bränsle

Fossila bränslen är till exempel bensin, diesel, naturgas och gasol och dess är dem vanligaste bränsle som vi använder på grund av att dem är explosiva och lätta att utvinna energi ifrån. Det som är sämre med dessa bränslen är att dem bidrar till växthuseffekten, eftersom dem inte till hör vårat kretslopp. SÅ när vi tar upp dessa bränslen långt ner i marken och bränner dem för att få energi så tillför vi mer koldioxid och andra ämnen som inte våran natur inte klarar av att ta hand om, och där av får vi en ökad växthuseffekt. 

Förnybara bränslen

Bio bränsle: Pellets hö ved hushållsaffal.
Biogas: maträster slam rme.
E85: 85% etanol och 15%bensin 25% bensin på vintern sockerrör och majs.

Fördelen med dessa bränslen är att dem redan tillhör kretsloppet för om vi bränder en växt för att få energi så släpper den ut koldioxod som den sugit in sedan när det växer upp en ny växt sugger den in dens koldioxid och då får vi ett kreptslopp. 
Det finns även nakdelar med förnybara bränslen det största är att det inte är lika explosivt som ett fossilt bränsle och där av måste du använda mer för att få samma effekt. Alltså måste vi använda mer växter och då måste vi oldla mer och för att kunna olda måste vi får mer plats och för att skapa yta att odla tar vi ner skog och då har vi mindre med träd som suger åt sig koldioxiden. 

El bil

El bil driv bara av el.
Hybrid driv både av en el motor och en förbräningsmotor
En elmotor är bra för att den inte släpper ut några avgaser och den bullrar inte som en föbränningsmotor så det löser våra problem med att det är för mycket avgaser och buller i städerna. En hybrid är bra för då kan du köra på ström när du ska köra kortare sträckor kanske till jobbet eller så men när du ska åka längre sträcker kan du köra på förbränningsmotorn.
Finns det några nackdelar med el drivna fordon då? Det fösta man får fråga sig är hur elen är tillverkad, för om den är tillverkad avv vattenkraft vindkraft eller solceller så är det miljövänligt men den största delan av världens el är tillverkad av kol och då får vi samma problem med koldioxidutsläppen som från en fossildriven bilen bara att det inte kommer ut i städerna. Här har ni en bra artikel om elproduktion om ni vill lära er mer https://el.se/elanv%C3%A4ndning