Avgaser

Avgaser & växthuseffekten

Avgaser bildas när vi har en förbränning i motron alltså utav fosilt bränsle eller utav förnybart bränsle och detta kommer ut i luften igenom avgassystemet och detta bidrar till växthuseffekten. Vad är nu växthuseffekten då? Jag brukar tänka som att vi har ett växthus runt jorden och det släpper in ljus och värme från solen och växthusgaserna kommer inte så att vi kan behålla värmen och detta är ju bra för annars skulle det bli för kallt på våran jord. Men nu när vi har ökat utsläppen av växthusgaser så har tempraturen på jorden blivet för varm och är påväg mot en temratur som är skadlig för vår jord. 

Växthusgaser & gifter

Växthusgaser koldioxid (CO2) och kolmonoxid (CO)
Gifter Kväveoxider, kolväten och sotpartiklar

Växthusgaserna är det som bidrar till växthuseffekten men kolmonoxid är även farligt för oss människor och kan leda till att du behöver omedelbar vård om du får i dig för mycket. 

Gifterna är mer farliga för oss människor men är även skadlig för naturen, och därför har vi en katalysator på bilen som ska ta bort dessa och för att den ska fungera behöver den komma upp i arbetstemperatur. Det som blir kvar efter att avgaserna har gått igenom katalysator är koldioxid, Vattenånga och kväve.