Väjningsgrundregler

Högerregeln

Högerregeln betyder att du ska släppa förbi fordon som kommer från din högra sida. Kommer det fordon från din vänstra sida så ska dem släppa förbi dig.  Om det skulle komma fordon både från höger rakt frammifrån och från vänster så ska ni försöka söka ögonkontakt och samarbeta för att lösa situvationen eftersom alla har någon dem ska släppa före. Skulle det vara så att det kommer fordon från din högra sida som stannar och väntar på trafiken som du möter kan du köra före dem från höger men detta måste ske försiktigt och säkert.

Svängningsregeln

Svängningsregeln betyder att du ska släppa före ”väja för” fordon som du korsar när du ska svänga. Exempel på detta kan vara när du ska svänga vänster och du har mötande trafik som ska åka rakt fram eller svänga in på vägen på deras högra sida då ska du väja för dem. Eller om du ska svänga höger i en korsning och det kommer gående/cyklister som ska fortsätta rakt fram över vägen du ska svänga in på då måste du väja för dem.

Blockeringsregeln

Blockeringsregeln är att du inte får blockera någon när du stannar. Exempel på detta är om du ska stanna för någon från höger och det är ett övergångsställe innan korsningen så får du inte stanna mitt på övergångsstället och vänta utan du måste stanna innan eller efter övergångsstället. Eller om du kommer fram till en kö så får du ej stanna så att du blockerar en utfart eller liknande. 

Utfartsregeln

Utfartsregeln är att du ska släppa före alla fordon på vägen om du åker ut från en utfart, det som kan vara svårt med utfartsregeln är att veta vart den gäller. Exempel på när utfartsregeln gäller är från Tankstation, parkering, fastighet, hus, tomt, gågata, cykelbana, gångfartsåmråde, stig, ägoväg, träng eller vägren. 

Bussregeln

Bussregeln är att du ska släppa ut bussarna om dem blinkar ut från kanten, denna regel gäller bara när hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre om hastighetsbegränsningen är 60 km/h eller högre ska bussarna vänta på dig. Om du åker på en väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/h och du ska släppa före bussen när den blinkar ut kan du stanna, sänka farten tidigt för att undvika att stanna eller att byta fil om det är två eller flera filer, tänk på att du måste vara noga med att se dig för om du byter fil.  

Hinder

Hinder är att du ska lämna företräde för mötande trafik om du har ett hinder på din sida som gör så att du måste gå över på mötande körfält eller att du stör dem. Exempel på hinder kan vara en bil, buss, gående, cyklist, grushög/snöhög, ett uppbyggt hinder helt enkelt vadsomhelst som gör att du måste gå över på mötande körfält. Är det så att både du och mötande har ett hinder så ska den som kommer först åka först men detta ska ske med försiktighet om du inte tror att den mötande kommer stanna är det bättre att du släpper förbi den.