Polis

Polisens Tecken

Tecken 1,  betyder att du ska stanna både om du kommer framifrån eller bakifrån, och används oftast i en korsninge kommer du från sidan betyder det att du kan köra.
Tecken 2, betyder att du ska stanna om polisens handflata är riktad mot dig.
Tecken 3, betyder att trafiken som lyktan är vänd mot ska stanna och används ofta i mörker.
Tecken 4, betyder att du ska fortsätta köra framåt och rörelse är en vinkande rörelse i färdriktning.
Tecken 5, betyder att du ska sänka farten och dem kan även använda lykta i mörker.

 

 

Tecken från polisbil

Tecken 1, betyder att du ska köra in till kanten och stanna, polisbilen är bakom dig och har  växlande rött och blått ljus.
Tecken 2, betydet att fordonet som ligger bakom polisbilen ska följa efter polisbilen och stanna när polisbilen stannar.
Tecken 3, betyder att mötande trafik ska sänka farten, vid mörker kan dem använda en vit eller gul lukta kan även använda reflex.
Tecken 4, betyder att trafiken bakom polisbilen ska sänka farten. 

 Polsien går före alla andra anvisningar så även om det lyser rött men polisen står och vinkar att du ska köra så ska du köra.

Detta gäller även om det står en bilinspektör, vägtransportsledare, bilinspektör, militärpoliser, vakter och tullpersonal