stress

Stress

Stress kan vara något som både är positivt för dig men även negativt, får du lite stress så är det oftast prestationshöjande för du blir lite mer koncentrerad och då kommer du köra bättre. Får du för mycket stress så kan du få panik och bli låst kanske ta beslut utan att tänka igenom. Bästa sättet att undvika stress är att du planerar din resa i tid undvika att köra när det är som mest trafik. Att vara utvilad är något som också är viktigt för att hantera stress