Väjningsskyltar

Huvudled

Huvudled betyder att den korsande trafiken ska lämna dig företräde, och då har dem väjningsplikt eller stopplikt. Du kan oftast se huvudlederna på dem större och mer trafikerade vägarna. Huvudled slutar vid ett slutmärke eller om du åker av huvudleden. Det finns en skylt som är väldigt lik huvudleden och det är en varningsskylt som du ser på bilden. Och den betyder att dem från dem mindre sträcken ska lämna företräde åt dem som kör på den större linjen alltså den vägen du färdas på om du ser skylten, korsande har väjningsplikt. Skillnaden på denna skylt och huvudled är att en huvudled forstätter efter korningen medans denna upphör o det inte kommer en ny skylt.

Väjningsplikt

Väjningsplikt betyder att du ska släppa förbi den korsande trafiken på vägen du ska korsa eller åka in på, när du har väjningsplikt har den korsande trafiken huvudled eller varningsskylten vi prata om tidigare. Om du har väjningsplikt ska du försöka att undvika att stanna, försöka att söka av den korsande vägen tidigt och anpassa farten till trafiken så du inte behöver stanna utan kan behålla rullet. Det kan finns väjningsmarkeringar ”se bild” dessa är där för att förtydliga om du måste stanna ska du stanna innan den men nära. Det kan även vara flervägs väjningsplikt då är det flera vägar som har väjningsplikt samtidigt.

Stopplikt

Stopplikt betyder att du måste stanna och släppa förbi korsande trafik. Finns det en stopplinje målad på marken måste du åka ända fram till den och stanna finns det ingen linje ska du stanna där din väg slutar och den andra vägen börjar. Varför du ska åka så långt fram är för att du ska se och synas. det kan också finns flervägsstopp, och det betyder att det är flera bilar som stannar samtidigt. Då ska man försöka söka ögonkontakt och samarbeta för att bestämma vem som ska åka först

Vem ska åka först mötande

Dessa skyltar talar om för dig vem som ska åka först om du har mötande trafik. den runda skulten med en gul botten och röd ram tallar om för dig att du ska lämna förtärde åt mötande ”se bil”. fyrkantiga skylten med blå botten och röd ram betyder att den mötande trafiken ska lämna företräde åt dig.  

Övergångsställe

Övergångsställe betyder att du ska släppa för gående vid övergångsställe, och då är det väldigt viktigt att du söker ögonkontakt med dem och visar tydligt att du vill släppa dem före (INTE VINKA). Cykelöverfart är något nytt som har kommit och betyder att du ska väja för cyklister på cykelöverfarten, du kan se att det är en cykelöverfart på skylten ”se bild” och markeringar i backen det ska vara vita sockerbitar och väjningsmarkeringar. Cykelöverfart och cykelpassage är inte samma sak då cyklister inte har rätt att åka före vid en cykelpassage, och du kan se att det inte är en cykelöverfart eftersom den ej har skylten eller väjningsmarkeringar på marken.